Порядок подання та розгляду заяв
про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
 1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

 2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.

 4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

 5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

 6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

 7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

 8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

 9. Здобувач освіти може звернутись:

 • -на гарячу лінію ГО «Ла Страда-Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей;

 • -до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді;

 • -Національної поліції України;

 • -Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.


Адміністративні стягнення за булінг

булер

адміністративне стягнення

штраф

громадські роботи

будь-який учасник освітнього процесу

50–100 нмдг

20–40 год

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

100–200 нмдг

40–60 год

група осіб

100–200 нмдг

40–60 год

малолітні або неповнолітні особи віком 14–16 років

50–100 нмдг

20–40 год

повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

100–200 нмдг

40–60 год

нмдг— неоподатковуваний мінімум доходів громадян (= 17грн)
Відповідальність нестиме також керівник закладу освіти, який не повідомить поліцію про випадки булінгу:
·штраф 50–100нмдг
·абовиправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 12% заробітку.
Учасники освітнього процесу

право

обов’язок

примітка

здобувачі освіти (учні)

·захист під час освітнього процесу від булінгу (цькування)·отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)

·повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

ст.53

педагогічні працівники (вчителі)

·захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю

·повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

ст.54

батьки

·подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу·вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу

·сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування)·виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

ст.55

ЗАУВАЖТЕ!