За 2023 рік

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,      №2м)
за    2023 рік
УстановаОпорний заклад "Купичівський ліцей"за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611031Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти за рахунок  освітньої субвенці
Одиниця виміру: грн, коп.
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період із врахуванням змінЗалишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)

Поточні видатки
20000208 021 124,938 021 124,938 021 124,938 021 124,93-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000308 021 124,938 021 124,93-8 021 124,938 021 124,93-
Оплата праці 21100406 585 465,186 585 465,18-6 585 465,186 585 465,18-
  Заробітна плата21110506 585 465,186 585 465,18-6 585 465,186585465,18-
Нарахування на оплату праці21200701 435 659,751 435 659,75-1 435 659,751435659,75-
Використання товарів і послуг2200080------
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090------
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100------
Продукти харчування2230110------
Оплата послуг (крім комунальних)2240120------
Видатки на відрядження2250130------
Видатки та заходи спеціального призначення2260140------
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270150------
  Оплата теплопостачання2271160------
  Оплата водопостачання  та водовідведення2272170------
  Оплата електроенергії2273180------
  Оплата природного газу2274190------
  Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг2275200------
  Оплата енергосервісу2276210------
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220------
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230------
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240------
Соціальне забезпечення2700320------
Інші виплати населенню2730350------
Інші поточні видатки2800360------
Директор Олександр  ГОНЧАРУК
24 січня 2023 року(підпис)(ім'я, прізвище)ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за    2023  рік
Установа Опорний заклад "Купичівський ліцей" за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611021 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету)
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період із врахуванням змін Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)

Поточні видатки
2000 020 3 994 850,17 3 994 850,17 3 994 850,17 3 994 850,17 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 383 080,16 2 383 080,16 - 2 383 080,16 2 383 080,16 -
Оплата праці 2110 040 1 974 897,14 1 974 897,14 - 1 974 897,14 1 974 897,14 -
  Заробітна плата 2111 050 1 974 897,14 1 974 897,14 - 1 974 897,14 1 974 897,14 -
Нарахування на оплату праці 2120 070 408 183,01 408 183,01 - 408 183,01 408 183,01 -
Використання товарів і послуг 2200 080 1 602 799,64 1 602 799,64 - 1 602 799,64 1 602 799,64 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 413358,96 413358,96 - 413358,96 413358,96 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 861,21 1 861,21 - 1 861,21 1 861,21 -
Продукти харчування 2230 110 233 832,48 233 832,48 - 233 832,48 233 832,48 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 176 115,65 176 115,65 - - 176 115,65 -
Видатки на відрядження 2250 130 12 807,05 12 807,05 - - 12 807,05 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 759 559,94 759 559,94 - 759 559,94 759 559,94 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 351 434,63 351 434,63 - 351 434,63 351434,63 -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг 2275 200 408 125,31 408 125,31 - 408 125,31 408125,31 -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 5 264,35 5 264,35 - 5 264,35 5 264,35 -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 5 264,35 5 264,35 - 5 264,35 5264,35 -
Соціальне забезпечення 2700 320 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 5 000,00 -
Інші виплати населенню 2730 350 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 5 000,00 -
Інші поточні видатки 2800 360 3 970,37 3 970,37 - 3 970,37 3970,37 -
Директор Олександр  ГОНЧАРУК
17 січня 2024 року (підпис) (ім'я, прізвище)

За 2021 рік

за 2021 рік

Звіт за перше півріччя 2021 року

за 1 кварталза 2020 рік


за січень - листопад 2020 року


за серпень 2020 року


за липень 2020 року


за січень - червень 2020 року